Hoelang moet partneralimentatie betaald worden?

Er zijn veel vragen over hoelang er partneralimentatie betaald moet worden.

Was er al een partneralimentatieplicht vóór 1 juli 1994? Dan eindigt de alimentatie niet automatisch na een bepaalde periode. De alimentatie eindigt wel de eindedatum in het convenant of de beschikking staat.

Gaat het om partneralimentatie die op of ná 1 juli 1994 door de rechter is vastgesteld? Dan geldt dat de betalingsverplichting in principe maximaal 12 jaar duurt. Deze periode geldt voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen. Ook geldt dit voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.

Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar? En waren er geen kinderen? Dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd.

 

Duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 was er weer sprake van een wijziging van de duur van de partneralimentatie:

De partneralimentatie eindigt na de helft van de duur van het huwelijk met een maximale duur van 5 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt: huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken.

Bij huwelijken met kinderen wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar, omdat de partneralimentatie dan pas eindigt als het jongste kind 12 jaar is geworden.

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Daarnaast is er voor langdurige huwelijken een overgangsregeling gedurende de eerste 7 jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel: Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

 

Wilt u meer informatie over partneralimentatie? Kijk dan op de site van de rijksoverheid.