Alimentatie geen omgang - LBIO

Alimentatie geen omgangAlimentatie geen omgang

Alimentatie geen omgang

Het is heel vervelend voor u als er geen omgang is met uw kind. Helaas kan het LBIO de omgang niet voor u afdwingen. Als er kinderalimentatie is vastgesteld dan moet u dit toch blijven betalen, ook zonder omgang.

 De zorg- en omgangsregeling

Ouders maken afspraken over de omgang met de kinderen na de scheiding. Dat heet een zorg- of omgangsregeling. Beiden hebben immers recht op omgang met de kinderen. Als beide ouders het gezag hebben spreken ze samen een zorgregeling af. Als één ouder het gezag heeft, wordt er samen een omgangsregeling gemaakt. Ouders bepalen zelf hoe zij invulling hieraan geven, want er zijn geen vaste regels of standaardafspraken voor. De afspraken komen in het ouderschapsplan. Ook anderen dan de ouders kunnen aan de rechter vragen om een omgangsregeling met de kinderen. Bijvoorbeeld de (ex-)pleegouders, (ex-)stiefouders of de biologische vader die het kind niet erkend heeft.

  • Een voorbeeld van een ouderschapsplan dat voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunt u hier downloaden.
  • Een uitgebreidere versie van een ouderschapsplan staat hier.

Als omstandigheden veranderen van een van de ex-partners, kan de rechter worden gevraagd om de zorgregeling of omgangsregeling te wijzigen. Dat kan ook als de rechter bij een eerdere vaststelling is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Moet ik alimentatie betalen als er geen omgang is met mijn kind?

Ook als u geen omgang heeft met uw kind, moet u de alimentatie blijven betalen. Het LBIO heeft niet de mogelijkheid de omgang voor u af te dwingen.

U kunt zich wel wenden tot de rechter om omgang met het kind of de kinderen af te dwingen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Wilt u hier meer informatie over? Of heeft u andere vragen of informatie nodig?

Bel 010 – 2894892. Het LBIO is hiervoor op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 19.00 uur.

Heeft u een zaak lopen bij het LBIO en heeft u hierover vragen kijkt u dan bij contact.