Alimentatiealimentatie

Alimentatie

Alimentatie is onder te verdelen in twee soorten, namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een maandelijkse bijdrage aan de verzorgende ouder voor de verzorging en opvoeding van het kind of de kinderen. Deze maandelijkse bijdrage moet betaald worden tot het kind 21 jaar is.

Partneralimentatie wordt vastgesteld als de ex-partner niet in staat is om volledig in zijn of haar behoefte te voorzien. Hiervoor dient er wel sprake te zijn geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Wilt u meer weten over kinder- en partneralimentatie? Kijk dan ook op de site van de rijksoverheid.

Het LBIO: voor gratis inning van alimentatie

De betaling van alimentatie verloopt in principe onderling tussen u en uw ex. Soms wordt deze echter niet betaald. Dit kan erg vervelend zijn voor u. Hierdoor kunnen er namelijk financiële problemen ontstaan.

Wat kunt u doen als uw ex niet betaalt? U kunt dan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) gratis inschakelen. Het LBIO is een overheidsinstantie en is al meer dan 25 jaar de specialist op het gebied van de inning van alimentatie. U kunt het LBIO inschakelen als:

  • de achterstand minimaal 10 euro is;
  • de achterstand niet ouder is dan 6 maanden
  • de alimentatie in een rechterlijke uitspraak is vastgelegd.

Het LBIO probeert na uw aanvraag altijd eerst om de rechtstreekse betalingen op gang te brengen. Wanneer dit lukt volgen er geen opslagkosten voor uw ex. Wanneer het LBIO de inning overneemt, zijn deze kosten voor de alimentatieplichtige. Voor de alimentatiegerechtigde volgen geen kosten.

Het LBIO heeft de mogelijkheid om beslag te leggen op het inkomen van uw ex-partner. Ook kan het LBIO de deurwaarder voor u inschakelen. Ook dit is kosteloos voor u. Pas als er 6 maanden regelmatig is betaald en er geen achterstand meer is, sluit het LBIO de zaak. Uw ex moet dan weer aan u gaan betalen.

Voor het aanvragen van de inning klikt u hier.