Kan ik het LBIO verzoeken een berekening te maken als mijn (ex-)partner niet meewerkt?

Het LBIO dient te beschikken over de financiële gegevens van beide partijen. Om die reden dient uw (ex-)partner mee te werken of dient u te beschikken over de volledige gegevens van uw (ex-)partner.