Index alimentatie januari 2024Index alimentatie januari 2024

Index alimentatie januari 2024

Index van de alimentatie per 1 januari 2024

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van de wet. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt 6,2%. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Kinder- en partneralimentatie

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren). Die plicht duurt tot uw kind 21 jaar is. U en uw (ex)partner dienen een financiële regeling te treffen als u uit elkaar gaat. De rechter kan hiervoor een bedrag per maand vaststellen. Dat is de zogenaamde kinderalimentatie. U regelt deze betaling in principe onderling met uw (ex)partner.

Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie is voor de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar behoefte voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Het kan zijn dat uw ex-parnter de alimentatie – om wat voor reden dan ook – niet of slechts voor een deel betaalt. De ontvangstgerechtigde kan dan het LBIO inschakelen. Het LBIO probeert dan altijd eerst om de rechtstreekse betalingen op gang te brengen. Lukt dit, dan worden er geen opslagkosten berekend. Pas als het LBIO de inning overneemt, worden  kosten in rekening gebracht.

Het LBIO: het alimentatiebureau

Het LBIO is een overheidsinstelling en verricht wettelijke taken op het gebied van de inning van alimentatie. De bedoeling van de wetgever is dat partijen onderling de betalingen van alimentatie regelen. Daarom probeert het LBIO (na een ontvangen inningsverzoek) eerst door een korte bemiddeling inning (met vaak hoge kosten) te voorkomen. Het LBIO slaagt hier in 75% van de gevallen in.

Het LBIO heeft door de jarenlange ervaring en contacten met diverse beroepsgroepen en ex-partners kennis opgebouwd op het uitgebreide gebied van de inning van alimentatie.

De deskundigen van het LBIO geven daarom ook informatie aan burgers die (nog) geen klant zijn bij het LBIO. Het LBIO wil hiermee zijn maatschappelijke rol invullen om burgers te voorzien van juiste informatie.

Heeft u vragen of heeft u informatie nodig? Bel 010 – 2894892. Het LBIO is hiervoor op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 19.00 uur.

Als u een zaak heeft lopen bij het LBIO en u heeft hierover vragen, kijk dan bij contact.