Indexering kinderalimentatie 2021 - LBIO

Indexering kinderalimentatie 2021Indexering kinderalimentatie 2021

Indexering kinderalimentatie 2021

Wat is de indexering kinderalimentatie voor 2021?

Het indexeringspercentage voor 2021 bedraagt 3%.

U kunt hier snel en makkelijk het nieuwe alimentatiebedrag voor volgend jaar berekenen. Hierna kunt u uw ex informeren over deze verhoging als hij of zij daar zelf niet aan denkt.

Jaarlijks wordt de kinderalimentatie verhoogd met de indexering. Wat is nu precies de indexering van kinderalimentatie? Dit is een jaarlijkse stijging van een percentage van het alimentatiebedrag.

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. De verhoging is afhankelijk van de loonstijgingen en prijsstijgingen in Nederland .

Kosteloze inning van de indexering van de kinderalimentatie

Wat kunt u doen als uw ex de indexering van de kinderalimentatie niet betaalt? U kunt dan  kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in schakelen.

Het LBIO is een overheidsinstelling en verricht wettelijke taken op het gebied van de incasso van kinder- en partneralimentatie. Het LBIO tracht altijd eerst om uw ex zover te krijgen dat hij of zij rechtstreeks gaat betalen. In de meeste gevallen slaagt het LBIO hier gelukkig in. Pas als dit niet lukt neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en worden er opslagkosten bij de alimentatieplichtige in rekening gebracht.

Het LBIO heeft vervolgens de mogelijkheid zelf beslag te leggen op een inkomen (bijvoorbeeld een uitkering of loon). Ook kan het LBIO een deurwaarder inschakelen om tot incasso te komen. Ook dan betaalt u als alimentatiegerechtigde niets.

Het LBIO zal de inning pas stoppen als er 6 maanden regelmatig is betaald en er geen achterstand meer is. Voor een duidelijke uitleg over hoe het LBIO werkt kunt u hier een video bekijken.

Wilt u kosteloos een aanvraag doen bij het LBIO? Doet u dit dan hier:

Direct online aanvragen