Zelf aan de slag met voorbeeldbrieven

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u ons bureau niet meteen wilt inschakelen, maar eerst zelf nog de betalingsplichtige wilt aanschrijven en hem of haar de gelegenheid wilt geven om de achterstallige alimentatie te voldoen. Als de betalingsplichtige dan de alimentatie alsnog betaalt, hoeft het LBIO niet te worden ingeschakeld. Dit zal vaak de onderlinge verhouding tussen u en de betalingsplichtige ten goede komen.

In dat geval kunt u vrij gebruik maken van onze voorbeeldbrieven. Deze staan op categorie ingedeeld.

Aanschrijving over de indexering van de alimentatie:

Voorbeeldbrief 1 – aanschrijven indexering nieuwe jaar

Voorbeeldbrief 2 – achterstand door niet-betaalde indexering

Voorbeeldbrief 3 – achterstand door niet-betaalde indexering (rappel)

Aanschrijving over de achterstand in alimentatie

Voorbeeldbrief 1 – achterstand

Voorbeeldbrief 2 –¬†achterstand (rappel)