Eindigt de kinderalimentatieplicht als het kind 18 jaar wordt? - LBIO

Eindigt de kinderalimentatieplicht als het kind 18 jaar wordt?

Uw kind wordt 18 jaar en u vraagt zich af of u de kinderalimentatie eindigt? Of u vraagt zich misschien af aan wie u moet betalen? Aan uw ex-partner of aan uw kind?

Ook als een kind 18 jaar is geworden eindigt de plicht tot het betalen van kinderalimentatie niet. U moet dus blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was. Er verandert dus weinig.

Wel is het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar de ontvangstgerechtigde van de gelden. U betaalt de alimentatie dus rechtstreeks aan het kind. Wel kan uw kind aan u vragen om aan uw ex-partner te blijven betalen. U kunt hier dus onderling afspraken over maken.

Wat als u de kinderalimentatie niet aan het kind betaalt vanaf dat het 18 jaar is?

Uw (jongmeerderjarige) kind kan er dan voor kiezen omhet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen.

Het LBIO is een landelijke overheidsinstelling en heeft jarenlange ervaring met het opeisen van de achterstallige alimentatie. Het LBIO int zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Wel moet de alimentatie zijn vastgesteld door de rechter. Zonder een rechterlijke uitspraak kan het LBIO de alimentatie niet innen voor uw kind.

Met een rechterlijke uitspraak zal het LBIO er alles aan doen om de volledige alimentatie te incasseren. Eerst zal het LBIO u aanschrijven en u vragen de alimentatie alsnog te betalen. De meeste mensen betalen na een brief van het LBIO. Betaalt u niet, dan nemen we de inning over. Aan u worden dan kosten in rekening gebracht.

Het LBIO kan zelf beslag leggen op een inkomstenbron zoals een salaris of een uitkering. Ook kan het LBIO een deurwaarder voor uw kind inschakelen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de site van de rijksoverheid.