Wat gebeurt er als u alsnog rechtstreeks geld betaalt aan de ontvangstgerechtigde?

Als het LBIO de inning heeft overgenomen, moet u aan het LBIO betalen en niet langer aan de ontvangstgerechtigde. Als u toch betalingen aan de ontvangstgerechtigde verricht, moet u hiervan bewijzen opsturen. Het LBIO kan hiermee anders geen rekening houden. Over de betalingen die verricht aan de ontvangstgerechtigde nadat het LBIO de inning van de alimentatie reeds had overgenomen, bent u ook opslagkosten verschuldigd. Het LBIO beëindigt uw zaak niet totdat u tenminste 6 maanden achtereenvolgens aan het LBIO heeft betaald. Daarbij moeten de achterstand  en alle kosten voldaan zijn.

Deze termijn van 6 maanden verdubbelt steeds in het geval het LBIO (nadat een zaak gesloten is) opnieuw de inning heeft moeten overnemen.