Wat als de betalingsplichtige weer niet betaalt nadat het LBIO de zaak heeft gesloten?

Dan kunt u opnieuw een beroep doen op het LBIO.  Als wij opnieuw tot inning overgaan, verdubbelt steeds de periode dat de betalingsplichtige de bijdrage via ons moet betalen. Bij uw eerste verzoek aan het LBIO moet hij of zij zes maanden via ons betalen. Bij uw tweede verzoek zijn dat twaalf maanden en bij de derde keer twee jaar enz.