Heeft een verandering in de gezinssituatie of verblijfssituatie van mijn kind invloed op de kinderalimentatie? - LBIO

Heeft een verandering in de gezinssituatie of verblijfssituatie van mijn kind invloed op de kinderalimentatie?

De bij rechterlijke uitspraak opgelegde bijdrage blijft in principe bestaan. Wel kunt u ermee akkoord gaan om een nieuwe afspraak te maken over de alimentatie met de betalingsplichtige. Het LBIO kan u eventueel helpen bij het maken van een nieuwe alimentatieberekening . Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Indien het niet lukt om tot een regeling te komen dan kan de betalingsplichtige via een advocaat de rechter om herziening van de alimentatie verzoeken. Zolang de rechter de uitspraak niet heeft herzien, vervalt de verplichting niet en moet de betalingsplichtige dus blijven betalen. De rechter kan echter ook een uitspraak met terugwerkende kracht doen. Eventueel teveel betaalde alimentatie moet dan mogelijk terugbetaald worden.