Hoe gaat de inning als de betalingsplichtige in het buitenland woont?

Ook dan kunnen wij in veel gevallen voor de inning zorgen. Meer informatie vindt u onder ‘internationale alimentatie’ op deze website.