Hoe werkt de Wet schuldsanering natuurlijke personen?

Minnelijke schuldenregeling

Indien de betalingplichtige niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan hij of zij zich wenden tot schuldhulpverlening. In eerste instantie zal getracht worden een zogeheten minnelijke regeling te treffen met de schuldeisers. Hier komt geen rechter aan te pas. Aan de schuldeisers wordt gevraagd akkoord te gaan met een bedrag tegen finale kwijting. Gaan zij hier niet mee akkoord dan kan de betalingsplichtige zich wenden tot de rechter voor een wettelijke schuldsanering.

Wsnp

In het geval de betalingsplichtige wordt toegelaten tot de Wsnp dan wordt een saneringsplan opgesteld door de rechter. In een dergelijk plan wordt de duur en het aflossingsbedrag bepaald. In de meeste gevallen gaat het om een periode van 3 jaar maar deze termijn kan ook afwijken. Het is niet te voorspellen hoeveel u zult ontvangen.