Int het LBIO ook alimentatiegelden die in een convenant zijn overeengekomen? - LBIO

Int het LBIO ook alimentatiegelden die in een convenant zijn overeengekomen?

Ja, mits de regeling van alimentatigelden zoals is overeengekomen in het convenant wordt opgenomen in de beslissing van een rechterlijke uitspraak.

Als een alimentatie is vastgelegd in een convenant en er wordt in een rechterlijke uitspraak niet expliciet verwezen naar dit convenant en evenmin apart in de beslissing een alimentatie bepaald dan kan het LBIO de alimentatiegelden niet innen. Er is dan geen executoriale beslissing op grond waarvan het LBIO kan innen.

 

Kan het LBIO innen als betalingen op een kindrekening uitblijven?

Nee. Het LBIO kan volgens de wet (artikel 1:408 lid 1 BW) alleen bijdragen innen die moeten worden betaald aan de ouder die het kind verzorgt en opvoedt (of aan het jong-meerderjarige kind).

In een situatie van co-ouderschap kiezen ouders vaak voor betaling op een kinderrekening. Dan wordt er dus niet op rekening van de andere ouder betaald.

Voor het LBIO is dan inning niet mogelijk.