Int het LBIO ook alimentatiebedragen die in een convenant zijn overeengekomen?

Nee, tenzij de in het convenant genoemde alimentatiebedragen deel uitmaken van de rechterlijke uitspraak.

 

Kan het LBIO innen als betalingen op een kindrekening uitblijven?

Nee. Het LBIO kan volgens de wet (artikel 1:408 lid 1 BW) alleen bijdragen innen die moeten worden betaald aan de ouder die het kind verzorgt en opvoedt.

In een situatie van co-ouderschap kiezen ouders vaak voor betaling op een kinderrekening. Dan wordt er dus niet op rekening van de andere ouder betaald.

Voor het LBIO is dan inning niet mogelijk.