Kan het LBIO innen als betalingen op een kindrekening uitblijven? - LBIO

Kan het LBIO innen als betalingen op een kindrekening uitblijven?

Nee. Het LBIO kan volgens de wet (artikel 1:408 lid 1 BW) alleen bijdragen innen die moeten worden betaald aan de ouder die het kind verzorgt en opvoedt (of aan het jong-meerderjarige kind).

In een situatie van co-ouderschap kiezen ouders vaak voor betaling op een kinderrekening. Dan wordt er dus niet op rekening van de andere ouder betaald.

Voor het LBIO is dan inning niet mogelijk.