Kan de betalingsplichtige de alimentatie verrekenen met andere kosten?

Of de betalingsplichtige de alimentatie mag verrekenen verschilt bij partner- en kinderalimentatie.

Is er sprake van partneralimentatie?

De alimentatieplichtige wil kosten inhouden op de partneralimentatie omdat hij van mening is dat u deze kosten moet betalen.

Het uitgangspunt is dat verrekenen met partneralimentatie niet is toegestaan behalve wanneer:

  • Er toestemming van u is om het bedrag op de partneralimentatie in te houden

of

  • De alimentatieplichtige bewijst dat er in dit bijzondere geval verrekend mag worden.

Wanneer u toestemming geeft tot verrekenen met de partneralimentatie moet die toestemming schriftelijk zijn bevestigd.  Wanneer dit bewijs van toestemming er niet is, dan moet de alimentatieplichtige kunnen bewijzen dat er in dit geval zonder toestemming verrekend mag worden.

Voorwaarden om zonder toestemming te verrekenen met partneralimentatie:

Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om zonder toestemming te mogen verrekenen. Dit is zo in de wet bepaald (artikel 6:127 BW). Zo moet er sprake zijn van:

  • over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn (U heeft een vordering op de alimentatieplichtige en de alimentatieplichtige op u.)
  • een opeisbare vordering van de alimentatieplichtige (De alimentatieplichtige kan betaling van de vordering afdwingen. Hiervoor moet de vordering voldoende vaststaan en niet betwist worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechter heeft bepaald dat de alimentatiegerechtigde een bepaald bedrag aan de alimentatieplichtige moet voldoen.)
  • het sturen van een schriftelijke verrekenverklaring door de alimentatieplichtige aan de alimentatiegerechtigde voordat tot verrekening over wordt gegaan (De alimentatieplichtige deelt in een schriftelijke verklaring aan de alimentatiegerechtigde mee dat de opeisbare vordering wordt verrekend met de alimentatievordering. Voorbeelden van zo’n verklaring zijn op internet te vinden.)
  • rekening houden met de beslagvrije voet van de alimentatiegerechtigde (De alimentatieplichtige kan per maand alleen het bedrag boven de beslagvrije voet van de alimentatiegerechtigde verrekenen. Dit is zo bepaald in artikel 475b Rv. U moet een bepaald bedrag per maand, de beslagvrije voet, overhouden om van te leven. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website uwbeslagvrijevoet.nl. Wat deze beslagvrije voet is kan niet zonder gegevens van u worden vastgesteld.). Om te kunnen bepalen welk bedrag er verrekend mag worden in verband met uw beslagvrije voet hebben wij financiële gegevens van u nodig. Wanneer wij deze gegevens niet van u ontvangen kunnen wij niet bepalen hoeveel partneralimentatie er eventueel nog betaald moet worden na het verrekenen. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens aan ons opstuurt wanneer wij deze bij u opvragen.

Is er sprake van kinderalimentatie?

Verrekenen is dan in nog minder situaties toegestaan dan wanneer het gaat om partneralimentatie. Dat komt omdat kinderalimentatie is bestemd voor de verzorging en opvoeding van het kind en door de verrekening mag het belang van het kind niet in het gedrang komen. Daarom zal in het algemeen terughoudend moeten worden omgegaan met verrekening van kinderalimentatie.

Wanneer de alimentatiegerechtigde schriftelijk toestemming geeft tot verrekenen met kinderalimentatie of wanneer de rechter bepaald heeft dat bepaalde kosten met kinderalimentatie verrekend mogen worden, dan mag er wel verrekend worden. In alle andere gevallen mag dat dus niet.

Wanneer de vordering van de alimentatieplichtige niet verrekend mag worden, kan de alimentatieplichtige de vordering wel via een andere weg op u proberen te verhalen. De alimentatieplichtige kan in dit geval bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelen.