Is er recht op kinderalimentatie als het kind werkt? - LBIO

Is er recht op kinderalimentatie als het kind werkt?

De kinderalimentatieverplichting vervalt niet automatisch als uw kind werkt. Totdat uw kind 18 jaar is, mag u beslissen of uw ex-partner alimentatie betaalt voor uw werkende kind. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is, kan hij of zij hierover zelf een beslissing nemen. Uw kind kan er ook voor kiezen om de alimentatie na zijn of haar 18e jaar naar u over te laten maken.

Wilt u de alimentatie blijven ontvangen terwijl het kind werkt? Houdt u er dan wel rekening mee dat de betalingsplichtige via een advocaat de rechter om herziening van de kinderalimentatie kan verzoeken. Zolang de rechter de uitspraak niet heeft herzien, vervalt de verplichting niet en moet de betalingsplichtige dus blijven betalen. De rechter kan echter ook een uitspraak met terugwerkende kracht doen. Eventueel teveel ontvangen kinderalimentatie moet dan wellicht worden terugbetaald.