Tot welk moment is de betalingsplichtige kinderalimentatie verschuldigd? - LBIO

Tot welk moment is de betalingsplichtige kinderalimentatie verschuldigd?

De betalingsplichtige moet de alimentatie aan u betalen totdat uw kind 18 jaar wordt. Vanaf dat moment heeft uw kind zelf recht op de bijdrage tot zijn of haar 21ste.