Waarom moet de betalingsplichtige opslag betalen als het LBIO de alimentatie int? - LBIO

Waarom moet de betalingsplichtige opslag betalen als het LBIO de alimentatie int?

Naar aanleiding van uw verzoek vraagt het LBIO de betalingsplichtige de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan u te betalen.

De betalingsplichtige moet ervoor zorgen dat wij binnen twee weken na ons verzoek een bewijs in handen hebben dat hij of zij (alsnog) aan de alimentatieverplichting heeft voldaan. Het LBIO probeert in deze twee weken om de betalingen op gang te brengen. In sommige gevallen zal het LBIO proberen te bemiddelen.

Betaalt de betalingsplichtige tijdig de volledige achterstand of geeft u aan dat verdere actie niet noodzakelijk is omdat u bijvoorbeeld een regeling hebt getroffen met uw ex-partner? Dan sluiten wij de zaak en informeren wij u hierover. Er volgen geen verdere stappen en de betalingsplichtige hoeft geen kosten aan het LBIO te betalen.

Betaalt de betalingsplichtige de achterstand niet volledig? Dan nemen wij de inning over en vervolgen de incassoprocedure. De betalingsplichtige moet dan opslagkosten gaan betalen aan het LBIO. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat deze opslagkosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.

Hoogte opslagkosten

De opslagkosten bedragen 15% over de achterstand met een minimum van € 19,-. Tevens wordt over de lopende alimentatiebijdrage een opslag van 15% berekend met een minimum van € 19,-.