Wanneer schakelt het LBIO een gerechtsdeurwaarder in? - LBIO

Wanneer schakelt het LBIO een gerechtsdeurwaarder in?

Betaalt de betalingsplichtige de alimentatie niet vrijwillig en kunnen we geen beslag leggen op diens salaris of uitkering?  Dan onderzoeken we of het zinvol is om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. In het geval de deurwaarder wordt ingeschakeld, worden de hiermee gepaarde executiekosten op de betalingsplichtige verhaald.