Partneralimentatie 2024 - LBIO

Partneralimentatie 2024Partneralimentatie 2024

Partneralimentatie 2024

Hoeveel wordt uw partneralimentatie 2024? Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd. Dit gebeurt met een bepaald percentage. Deze verhoging wordt de indexering genoemd.

Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt 6,2%. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

U kunt hier automatisch het nieuwe alimentatiebedrag berekenen. Dit kan voor kinderalimentatie en voor partneralimentatie.

Uw ex informeren met een voorbeeldbrief

Betaalt uw ex de verhoging niet? En wilt u uw ex per brief of e-mail informeren over de verhoging? Het LBIO heeft een aantal voorbeeldbrieven op de website staan waarmee u uw ex-partner kunt aanschrijven als u dit wilt. U bent niet verplicht om dit te doen.

Partneralimentatie 2024 innen via LBIO

Betaalt uw ex de verhoging niet? Dan kunt u zonder kosten het LBIO in schakelen. U hoeft uw ex-partner niet eerst zelf aan te schrijven met de voorbeeldbrieven als u dit niet wilt.

Het LBIO is onderdeel van de overheid en heeft veel ervaring met het opeisen van de achterstallige alimentatie. Ook ieder jaar krijgen we veel verzoeken omdat de alimentatieplichtige de verhoging in het begin van het jaar niet betaalt. U kunt het LBIO inschakelen voor kinderalimentatie en partneralimentatie.

Het LBIO zal eerst uw ex aanschrijven en hem of haar proberen te overtuigen om de alimentatie aan u te gaan betalen. De meeste alimentatieplichtigen betalen na een brief van het LBIO. Betaalt uw ex niet, dan nemen we de inning over. Aan uw ex worden dan kosten in rekening gebracht. U betaalt niet voor de werkzaamheden van het LBIO.

Het LBIO kan zelfstandig beslag leggen op een inkomensbron. Ook kan het LBIO een deurwaarder voor u inschakelen. Ook dan betaalt u niets.

Om de achterstallige alimentatie op te eisen kunt u hier een verzoek indienen voor kosteloze inning.