Indexering alimentatie

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

Bij kinderalimentatie dient u het bedrag per kind per maand in te voeren.

Ingangsdatum Percentage Bedrag in
01-01-2023 3.4% € 1.000,00
01-01-2024 6.2% € 1.062,00