Uw gegevens in vertrouwde handen

Wilt u een inning of een berekening van de alimentatie aanvragen? Dan heeft het LBIO uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van bijvoorbeeld uw ex-partner en/of kinderen nodig, zoals naam, e-mailadres of woonadres. Deze persoonsgegevens vult u in op de betreffende aanvraagformulieren.

De persoonsgegevens worden door het LBIO alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten.

Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld op het formulier Aanvragen inning alimentatie? Dan gebruikt het LBIO uw gegevens alleen om het verzoek tot inning van de alimentatie in behandeling te kunnen nemen.

Daarnaast gebruiken wij gegevens indien hier een speciale wettelijke basis voor is.

Privacy

Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring van het LBIO hier vinden.

Cookies