Hoe verloopt een alimentatieberekening bij het LBIO?

Financiële gegevens van zowel u als uw (ex-)partner

Indien u het LBIO wilt verzoeken de alimentatie voor u te berekenen, dienen wij te beschikken over de financiële gegevens van beide partijen. U kunt uw (ex-)partner verzoeken hier aan mee te werken en zelf zijn of haar gegevens te laten toesturen. Ook kan één partij alle correspondentie met het LBIO voeren en alle relevante stukken van beide partijen toesturen. Op de website kunt u kiezen uit de volgende opties:

  • Beide partijen sturen de gegevens en stukken afzonderlijk op.
  • Eén van de partijen stuurt de gegevens en stukken van beide partijen op.

Indien u ervoor kiest om allebei uw gegevens afzonderlijk op te sturen, zullen beide partijen de volledige berekening ontvangen. De berekening bestaat onder andere uit twee draagkrachtberekeningen. Hierin wordt een overzicht van de financiële gegevens en bepaalde lasten van zowel u als uw (ex)partner vermeld.
Het LBIO neemt verder ook verzoeken van jongmeerderjarigen (‘kinderen’ tussen de 18 en 21 jaar) die kinderalimentatie willen laten berekenen in behandeling.

Het aanvraagformulier en de betaling

Indien u een berekening wilt laten maken, vult u op het aanvraagformulier de contact- en adresgegevens van u en uw (ex-)partner in en, indien van toepassing, de gegevens van uw kinderen. Indien uw (ex-)partner zelf de correspondentie met het LBIO zal gaan voeren, vult u ook het e-mailadres van uw (ex-)partner in. Het LBIO zal in dat geval beide e-mailadressen gebruiken om na de betaling invulformulieren naar te sturen. Nadat u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, dient u een bedrag van € 50,- te voldoen. Het LBIO heeft ervoor gekozen om degene die in eerste instantie de aanvraag doet, te laten betalen. Indien u en uw (ex-)partner allebei de helft willen betalen, dan dient u dit onderling te regelen. U kunt betalen via een iDEAL betaling. Iedereen die beschikt over internetbankieren kan betalen met iDEAL. U hoeft zich hier dus niet apart voor aan te melden.

Let op: indien uw (ex-)partner toch niet meewerkt en/of u niet over de volledige financiële gegevens van uw (ex-)partner beschikt, kan het LBIO geen berekening maken en krijgt u uw geld in principe niet terug. Zorg er dus voor dat u over alle relevante gegevens beschikt en/of maak goede afspraken met uw (ex-)partner.

Klik hier voor om een alimentatieberekening aan te vragen.

Invullen formulieren en toesturen bewijsstukken.

Nadat u betaald hebt, ontvangt u en eventueel uw (ex-)partner een e-mail waarin u wordt verzocht (een) formulier(en) in te vullen. Hierin wordt een aantal vragen gesteld over onder andere het inkomen, de woonsituatie, eventueel eigen vermogen enz. Nadat u de gegevens hebt ingevuld, ontvangt u een e-mailbericht waarin u wordt verzocht bepaalde bewijsstukken naar het LBIO toe te sturen. In het geval bij het verzoek is aangegeven dat beide partijen de eigen formulieren invullen en de eigen gegeven zullen toesturen, wordt uw (ex-)partner ook verzocht bewijsstukken te overleggen nadat hij of zij het formulier heeft ingevuld. Pas als het LBIO de bewijsstukken van beide partijen heeft ontvangen, zal gestart worden met een berekening.

De berekening

Op basis van de toegestuurde informatie, zal het LBIO een alimentatieberekening maken. Het kan voorkomen dat de medewerker die de berekening maakt tussentijds nog vragen heeft; daarvoor zal telefonisch of per e-mail contact met u worden opgenomen. Controleert u a.u.b. regelmatig uw e-mail. Wanneer de berekening klaar is, krijgt u de berekening toegestuurd. Het bedrag dat in de berekening genoemd wordt, is een advies en wordt gemaakt op basis van de gegevens die u en uw (ex-)partner hebben verstrekt.