Indexering alimentatie

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

Bij kinderalimentatie dient u het bedrag per kind per maand in te voeren.

Ingangsdatum Percentage Bedrag in
01-01-2012 1.3% € 1.000,00
01-01-2013 1.7% € 1.017,00
01-01-2014 0.9% € 1.026,15
01-01-2015 0.8% € 1.034,36
01-01-2016 1.3% € 1.047,81
01-01-2017 2.1% € 1.069,81
01-01-2018 1.5% € 1.085,86
01-01-2019 2.0% € 1.107,58
01-01-2020 2.5% € 1.135,27
01-01-2021 3.0% € 1.169,33
01-01-2022 1.9% € 1.191,55
01-01-2023 3.4% € 1.232,06
01-01-2024 6.2% € 1.308,45