Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen

Geplaatst op 6 juni 19

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. In dit wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie verkort. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

De partneralimentatie eindigt na de helft van de duur van het huwelijk met een maximale duur van 5 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt: huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken.

Bij huwelijken met kinderen wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar, omdat de partneralimentatie dan pas eindigt als het jongste kind 12 jaar is geworden.

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Daarnaast is er voor langdurige huwelijken een overgangsregeling gedurende de eerste 7 jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel: Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

 

In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen, zodat de rechter de mogelijkheid heeft van de standaardregels af te wijken.

 

Tot slot wordt de alimentatieberekening aan de verzoeker en aan de in de procedure verschenen belanghebbenden verstrekt.

 

Het wetsvoorstel is niet van toepassing op bestaande partneralimentaties. De nieuwe wet zal  in 2020 van kracht gaan.

 

Voor een beslisboom waarmee u de duur van de partneralimentatie in uw geval kunt bepalen, klikt u hier.