Hoe wordt de berekening gemaakt?

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er zowel kinder- als partneralimentatie wordt verzocht, heeft kinderalimentatie altijd voorrang. Dit houdt in dat er eerst kinderalimentatie wordt berekend en als er daarna nog ruimte is, de partneralimentatie kan worden berekend. Er bestaat alleen recht op partneralimentatie, indien u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad. Bij kinderalimentatie is de relatie tussen de ouders niet van belang, zelf als ouders geen relatie hebben gehad, bestaat het recht op kinderalimentatie. Het LBIO maakt de berekening op basis van de gegevens die u en uw (ex-)partner overleggen.