Welke stukken dien ik te overleggen?

Voor het berekenen van de alimentatie heeft het LBIO diverse gegevens van u nodig. Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens maakt u gebruik van het aanvraagformulier, maar daarnaast dient u ook stukken mee te sturen. Hierbij kunt u denken aan inkomensspecificaties, zoals loonstroken en een jaaropgave, maar ook specificaties van uw woonlasten, het polisblad van uw zorgverzekering, voorlopige beschikking zorgtoeslag en of huurtoeslag. Zonder deze gegevens van u en uw (ex-)partner is het niet mogelijk de hoogte van de alimentatie te berekenen. U zult per e-mail geïnformeerd worden over welke stukken het LBIO in uw specifieke zaak nodig heeft.