Uitspraak Hoge Raad over berekening kinderalimentatie

Geplaatst op 9 oktober 15

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag hoe het kindgebonden budget en de daarbij horende alleenstaande ouderkop in een berekening van de kinderalimentatie moeten worden meegenomen.

Wat was het probleem?

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen met ingang van 1 januari 2015 is het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd voor alleenstaande ouders mede door de alleenstaande ouderkop.

Het kindgebonden budget werd in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie van de behoefte van het kind afgehaald. Hierdoor kon het voorkomen dat de niet verzorgende ouder weinig tot geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

De uitspraak van de Hoge Raad:

De Hoge Raad heeft beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet van de behoefte van het kind wordt afgetrokken, maar de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures. Echter, voor berekeningen die gemaakt zijn na 1 januari 2015 kan dit inhouden dat het berekende bedrag te laag is.

Kinderalimentatieberekening door het LBIO

Het LBIO maakt voor een bedrag van € 50,- alimentatieberekeningen. Hierbij volgt het LBIO in principe altijd de berekening zoals die geadviseerd wordt door de Expertgroep Alimentatienormen. Nu de rekenwijze door de uitspraak van de Hoge Raad is veranderd, kan het voorkomen dat eerdere kinderalimentatieberekeningen te laag zijn. Aangezien dit voornamelijk geldt voor berekeningen die gemaakt zijn tussen 1 januari 2015 en 9 oktober 2015 zal het LBIO in deze zaken op verzoek van de klant kosteloos een correctieberekening maken. Klanten waarvoor dit geldt, zullen hierover spoedig geïnformeerd worden.

U kunt de volledige uitspraak van de Hoge Raad hier vinden:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011