Alimentatie betalenAlimentatie betalen

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren). Die plicht duurt tot uw kind 21 jaar wordt. U en uw (ex)partner dienen een financiële regeling te treffen als u uit elkaar gaat. De rechter kan hiervoor een bedrag per maand vaststellen. Dat is de zogenaamde kinderalimentatie. U regelt deze betaling in principe onderling met de betalingsplichtige.

Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar behoefte voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Het kan zijn dat u – om wat voor reden dan ook – de alimentatie niet of slechts voor een deel betaalt. De ontvangstgerechtigde kan dan het LBIO inschakelen. Het LBIO probeert dan altijd eerst om de rechtstreekse betalingen op gang te brengen. Lukt dit, dan bent u geen opslagkosten verschuldigd. Pas als het LBIO de inning overneemt, worden u kosten in rekening gebracht.