Internationale alimentatie betalen

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kinderen. In de Nederlandse wet staat dat die plicht duurt tot uw kinderen 21 jaar zijn. U bent ook verplicht om voor uw partner te zorgen. Zoals hij/zij ook voor u moet zorgen. Een kostbare aangelegenheid. Daarom moeten u en uw partner een financiële regeling treffen als u uit elkaar gaat. De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand voor het kind en/of ex-partner vast. Het bedrag voor het kind noemen we kinderalimentatie. Bij alimentatie voor de ex-partner spreken we over partneralimentatie. U regelt deze betaling onderling met uw ex-partner.

In de praktijk blijkt die regeling niet altijd bij elke scheiding even goed te functioneren. In dit gedeelte van de website leest u meer over internationale alimentatie en de dienstverlening van het LBIO hierbij als de betaling niet soepel verloopt.

Wat gebeurt er als uw ex-partner een buitenlandse verdragsinstantie inschakelt?

Stap 1: Wij nemen het verzoek van deze centrale autoriteit in behandeling Wij verzoeken u vervolgens om een betalingsregeling te treffen. Lukt dat niet? Dan kan in bepaalde gevallen een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.

Stap 2: Wij ontvangen uw betaling en storten het bedrag naar de buitenlandse centrale autoriteit.