Internationale alimentatie ontvangen

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kinderen. Die plicht duurt volgens de Nederlandse wet tot uw kinderen 21 jaar zijn. U bent ook verplicht om voor uw partner te zorgen. Zoals hij/zij ook voor u moet zorgen. Een kostbare aangelegenheid. Daarom moeten u en uw partner een financiële regeling treffen als u uit elkaar gaat. De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand voor het kind en/of ex-partner vast. Het bedrag voor het kind noemen we kinderalimentatie. Bij alimentatie voor de ex-partner spreken we over partneralimentatie. U regelt deze betalingen onderling met uw ex-partner.

In de praktijk blijkt die regeling niet altijd bij elke scheiding even goed te functioneren. In dit gedeelte van de website leest u meer over internationale alimentatie en de manier waarop het LBIO u kan ondersteunen als de betaling niet goed verloopt.

Het innen van alimentatie is extra moeilijk als uw betalingsplichtige ex-partner in het buitenland woont. Om de problemen bij het innen van alimentatie in het buitenland aan te pakken, zijn internationaal afspraken gemaakt.

Om gelijk een aanvraag in te dienen, klikt u hier.

Hoe kan het LBIO u helpen?

Als u in Nederland woont kunt u het LBIO verzoeken te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland. Andersom int het LBIO in Nederland op verzoek van samenwerkende centrale autoriteiten de alimentatie. Wij voeren ook gerechtelijke procedures, mocht dat nodig zijn.

Hebt u recht op alimentatie? Woont u niet in Nederland, terwijl uw ex-partner dat wel doet? Dan moet u contact opnemen met de centrale autoriteit in het land waar u woont. Dit is meestal het Ministerie van Justitie. Voorwaarde is wel dat dit land is aangesloten bij één van de Verdragen of bij de Verordening. Kunt u de gegevens van de centrale autoriteit in uw land niet achterhalen? Neemt u dan contact op met het LBIO.

Wat betaalt u voor onze dienstverlening?

De activiteiten die het LBIO en de buitenlandse centrale autoriteiten zelf verrichten in het kader van het verdrag of de verordening kosten u niets.

Het kan wel zijn dat de buitenlandse autoriteit incassokosten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een advocaat of deurwaarder, bij het LBIO in rekening brengt. Deze kosten worden dan aan u doorberekend. Wanneer dit het geval is brengt het LBIO u hiervan op de hoogte.

Let op: Het LBIO kan in Nederland alleen het bedrag op basis van de beschikking vorderen en geen rekening houden met bankkosten of koersverschillen. Het kan dus gebeuren dat u uiteindelijk minder ontvangt dan het bedrag uit de beschikking.

Hoe schakelt u ons in?

U kunt hier online een aanvraag indienen.

Voor het invullen van dit e-formulier heeft u de originele (buitenlandse) gerechtelijke uitspraak (in Nederland ‘grosse’ genoemd) of notariële akte nodig. Deze stuurt u later naar het LBIO in de door u te ontvangen antwoordenveloppe. Dit geldt ook voor een eventueel echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan als daar in de uitspraak naar wordt verwezen.

Met dit e-formulier verzoekt u het LBIO de inning van uw alimentatie over te nemen. Na afronding krijgt u van ons het formulier per post toegestuurd. U hoeft ons vòòr die tijd zelf niets toe te sturen.

Ook indien u niet over een Nederlandse of buitenlandse gerechtelijke uitspraak beschikt, kan het LBIO mogelijk iets voor u betekenen. U kunt hierover eerst telefonisch informatie inwinnen bij het LBIO.

Wat gebeurt er als u ons inschakelt?

Stap 1: Wij nemen uw verzoek in behandeling en vragen u om de voor het betreffende land benodigde aanvullende stukken te overleggen.

Stap 2: We vertalen al uw documenten en gegevens en sturen deze samen met uw verzoek naar de buitenlandse centrale autoriteit. Wij verzoeken vervolgens de centrale autoriteit contact op te nemen met uw betalingsplichtige ex-partner om een betalingsregeling te treffen. Lukt dat niet? Dan kan in bepaalde gevallen een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.

Stap 3: Wij ontvangen uw alimentatie uit het buitenland en storten het bedrag op uw rekening Is er een gerechtelijke procedure geweest en hebben wij de kosten hiervan voorgeschoten? Of zijn er andere kosten die wij voor u hebben betaald? Dan verminderen we deze kosten met uw alimentatie.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn alimentatie krijg?

Het kan natuurlijk zijn dat uw ex-partner toch besluit uw kinderalimentatie of partneralimentatie te betalen. In dat geval krijgt u al snel uw geld. Maar het kan ook veel langer duren. De inning van alimentatie in het buitenland vergt vaak veel tijd. Het kan zijn dat uw alimentatieplichtige ex-partner onvoldoende meewerkt, waardoor in het land waar hij of zij woont een gerechtelijke procedure moet worden gestart en/of executiemaatregelen moeten worden getroffen.