Internationale alimentatieInternationale alimentatie

Het innen van alimentatie is extra moeilijk als uw betalingsplichtige ex-partner in het buitenland woont. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is niet zondermeer uitvoerbaar in het buitenland. Zonodig moet hiervoor eerst een gerechtelijke procedure gevoerd worden. Daarna zijn er invorderingsmaatregelen mogelijk. Om de problemen bij het innen van alimentatie in het buitenland aan te pakken, zijn internationaal afspraken gemaakt.