Wat betaalt u ons als de ontvangstgerechtigde ons inschakelt?

Naar aanleiding van het verzoek vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.

U moet ervoor zorgen dat wij binnen twee weken na ons verzoek een bewijs in handen hebben dat u (alsnog) aan uw alimentatieverplichting heeft voldaan. Het LBIO probeert in deze periode om de betalingen op gang te brengen. In sommige gevallen zal het LBIO proberen te bemiddelen. Dit is echter alleen mogelijk als de ontvangstgerechtigde hiermee akkoord gaat.

Betaalt u tijdig de volledige achterstand of geeft de ontvangstgerechtigde aan dat verdere actie niet noodzakelijk is omdat u bijvoorbeeld een regeling hebt getroffen met de ontvangstgerechtigde? Dan sluiten wij de zaak en informeren wij u hierover. Er volgen geen verdere stappen en u hoeft geen kosten aan het LBIO te betalen.

Betaalt u de achterstand niet volledig? Dan nemen wij de inning over en vervolgen de incassoprocedure. U moet dan opslagkosten gaan betalen aan het LBIO.

De opslag bedraagt 15% op de achterstand met een minimum van € 19,-. Over de maandelijks te betalen bijdrage wordt eveneens een opslag van 15% met een minimum van € 19,- berekend.

De grondslag en de hoogte van de opslagkosten zijn geregeld in artikel 1:408 lid 3 BW en artikel 1 lid 1 van het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties (17 november 1993, gewijzigd bij besluit van 18 juli 2009).