Informatie over alimentatie

Wie zijn alimentatieplichtig?

Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud. Volgens de wet is er een onderhoudsplicht voor:

  • echtgenoten en geregistreerde partners;
  • ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners;
  • ouders en kinderen.

Partneralimentatie

Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien. Deze bijdrage heet partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen tot 21 jaar.  Voor kinderen onder de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor onvoldoende voor zichzelf kan zorgen. Als ouders uit elkaar gaan moet er een financiële regeling voor de kinderen worden getroffen. Deze bijdrage heet  kinderalimentatie.

Wilt u meer informatie over alimentatie, kijkt u dan bij de veelgestelde vragen over alimentatie.

Wilt u een alimentatieberekening aanvragen? Klik dan hier!