Begrippenlijst

Kinderalimentatie

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren). Die plicht duurt tot uw kind 21 jaar wordt. Een kostbare aangelegenheid. Daarom moeten u en uw partner een financiële regeling treffen als u uit elkaar gaat. De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand per kind vast. Dat is de zogenaamde kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan een partneralimentatie overeen worden gekomen of vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Gemeenschap van goederen

Alle bezittingen, inkomsten en schulden zijn het eigendom van beide partners samen. Wanneer u trouwt en geen huwelijkse voorwaarden opstelt waarin u andere afspraken maakt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat en u voorafgaand geen andere afspraken maakt, is automatisch sprake van een gemeenschap van goederen tussen beide partners. Bij een gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen, inkomsten en schulden het eigendom van beide partners samen.

Echtscheidings- beschikking

Wanneer u gaat scheiden, spreekt de rechter de echtscheiding uit. De uitspraak van de rechter wordt vastgelegd in een beschikking. De beschikking is de papieren versie van de uitspraak.

Grosse

Een beschikking kan door de rechtbank worden voorzien van een set stempels waardoor de beschikking gebruikt kan worden door het LBIO of een deurwaarder om beslag te leggen, de beschikking heet dan een grosse. De originele grosse herkent u aan de originele stempel bovenaan. Daar staat ‘in naam der Koningin’ of ‘in naam des Konings’. Bij natmaken moet de stempel (die meestal blauw is), vlekken doordat de inkt uitloopt. Daarnaast moet op de laatste pagina van de beschikking onderaan staan vermeld: “voor grosse afgegeven”. Is dit niet het geval, dan betreft het een kopie.

Executoriale titel

Een beschikking kan door de rechtbank worden voorzien van een set stempels waardoor de beschikking gebruikt kan worden door het LBIO of een deurwaarder om beslag te leggen, de beschikking heet dan een grosse. De grosse is een executoriale titel.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer u geen advocaat kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Een deel van de advocaatkosten worden dan door de overheid vergoed. U komt alleen in aanmerking voor een toevoeging als u niet teveel verdient en niet teveel vermogen hebt.

Huwelijkse voorwaarden

Voorafgaand aan het huwelijk kunt u afspreken hoe u samen met uw partner de bezittingen, inkomsten en schulden verdeeld. Dergelijke afspraken legt u vast in huwelijkse voorwaarden. Wanneer geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld is sprake van gemeenschap van goederen.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan maken de ouders schriftelijke afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Convenant

In een convenant kunnen de ex-partners de onderlinge afspraken met betrekking tot de scheiding schriftelijk vastleggen.

Mediation

Mediation is het met behulp van een bemiddelaar, ook wel mediator genoemd, oplossen van geschillen. Als u samen met uw ex-partner een ouderschapsplan of een convenant met afspraken wilt opstellen en u komt er onderling niet uit, dan kan mediation een uitkomst bieden. De mediator kan tussen u beiden bemiddelen. Meer informatie over mediation vindt u in de brochure “Samen uit elkaar” van de vFAS.

Omgangsregeling

In een omgangsregeling leggen ouders vast hoe vaak en wanneer de andere ouder omgang heeft met de kinderen. Een voorbeeld van een omgangsregeling is een regeling waarbij de niet verzorgende ouder om de week een weekend voor de kinderen zorgt en de kinderen de helft van de schoolvakanties bij de niet verzorgende ouder doorbrengen. Meer informatie vindt u in de brochure “Gezag, omgang en informatie”.

Co-ouderschap

Na scheiding kunnen ouders kiezen voor co-ouderschap. Bij een co-ouderschap verdelen de ouders de zorg van de kinderen gelijk over beide ouders nadat zij uit elkaar zijn gegaan.

Trema normen

De normen op basis waarvan de alimentatie door de rechter worden berekend heten de Trema normen. Ook het LBIO maakt alimentatieberekeningen op basis van de Trema normen.

Indexering

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks met een percentage op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Hier kun je de indexering berekenen.

Fiscaal partnerschap als u uit elkaar gaat

Bij echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap bent u geen fiscaal partners meer als namens u een verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingediend bij de rechtbank en u niet langer samen op één adres staat ingeschreven. Voor samenwoners geldt dat het fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat u niet langer samen op één adres staat ingeschreven.