Alimentatie aftrekbaarAlimentatie aftrekbaar

Alimentatie aftrekbaar

Is alimentatie aftrekbaar?

De belastingdienst ziet partneralimentatie als inkomen. Daarom is dit aftrekbaar voor de betaler. Ontvangt u partneralimentatie? Dan moet u hierover belasting betalen. Bij kinderalimentatie is dit niet het geval. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en er hoeft ook geen belasting over betaald te worden.

Alimentatie minder aftrekbaar

Partneralimentatie is volledig aftrekbaar. Dit is dus vergelijkbaar met de hypotheekrente. Wel is het percentage van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie jaarlijks verlaagd.

De aankomende jaren wordt de maximale belastingaftrek verlaagd van 51,95% tot 37,05% in 2023.

De maximale aftrek ziet er als volgt uit:

  • 2020               46%
  • 2021               43%
  • 2022               40%
  • 2023               37,05%

Nieuwe berekening

Alleen als uw belastbaar inkomen in box 1 meer dan € 68.500 bedraagt, is deze beperking van de aftrek van toepassing vanaf 2020. De alimentatie die u netto betaalt kan hierdoor stijgen. Mogelijk wilt u de hoogte van de partneralimentatie laten aanpassen. Het LBIO kan voor u een alimentatieberekening maken.

Klik hier om een alimentatieberekening aan te vragen.

Een berekening partneralimentatie is ingewikkeld en de meeste mensen kunnen dit niet zelf. De partneralimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. De berekening wordt gemaakt op basis van de gegevens die u en uw (ex-)partner overleggen. Als er verkeerde gegevens worden toegestuurd, dan werkt het LBIO wel met deze gegevens. Het LBIO kan dit niet controleren.

Is de berekening door het LBIO afdwingbaar?

De berekening door het LBIO is niet afdwingbaar. Wel kunt u er samen met uw ex voor kiezen om de berekening te laten vastleggen in een rechterlijke uitspraak. Indien er in de toekomst betalingsproblemen ontstaan, kunt u met deze rechterlijke uitspraak kosteloos het LBIO inschakelen.

Is er al sprake van een rechterlijke uitspraak, maar komt u na de berekening tot de conclusie dat het nieuwe bedrag lager is, dan is een nieuwe rechterlijke uitspraak niet nodig. U kunt dit dan in een onderlinge overeenkomst vastleggen. Komt het nieuwe bedrag hoger uit? Dan is het verstandig dit wel door de rechter te laten vastleggen.