Als alimentatie niet betaald wordtAls alimentatie niet betaald wordt

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie

Kinderalimentatie is voor de verzorging en opvoeding van het kind of de kinderen. Ook als partners uit elkaar gaan, blijven beide ouders financieel verantwoordelijk voor het kind. Die plicht duurt tot uw kind 21 jaar wordt. U en uw (ex)partner dienen een financiële regeling te treffen als u uit elkaar gaat. De rechter kan hiervoor een bedrag per maand vaststellen.

Partneralimentatie is voor het onderhoud van de ex-partner. Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt met uw ex-partner dan kan de rechter partneralimentatie vaststellen. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar financiële behoefte te voorzien.

Wat kunt u doen als de alimentatie niet betaald wordt?

De betaling van alimentatie regelt u in eerste instantie onderling met uw ex-partner. Helaas komt het best vaak voor dat de alimentatie niet betaald wordt. Dat kan heel vervelend zijn voor u als alimentatiegerechtigde. U heeft de alimentatie immers nodig voor het onderhoud van u of uw kind. Gelukkig kunt u gratis het LBIO inschakelen.

Het LBIO

Het LBIO is een overheidsorganisatie met jarenlange ervaring in het innen van achterstallige alimentatie. Dit gaat om kinderalimentatie en partneralimentatie. Als u het LBIO inschakelt, is dat altijd gratis voor u.

Het LBIO zal eerst proberen om uw ex zover te krijgen dat hij of zij de alimentatie na een brief van het LBIO alsnog aan u zal betalen. Doet hij of zij dit, dan sluit het LBIO de zaak. In de meeste gevallen lukt het ons de betalingen op gang te krijgen. Wordt de alimentatie niet of niet voldoende betaald? Dan nemen we de inning over. Vanaf dat moment worden bij uw ex kosten in rekening gebracht. Voor u blijft de dienstverlening kosteloos.

Het LBIO kan zelf beslag leggen op een inkomen, zoals een uitkering of loon. Lukt dit niet, dan kunnen we een deurwaarder inschakelen. Ook als we beslag leggen of een deurwaarder inschakelen, betaalt u als alimentatiegerechtigde niets.

U kunt hier een verzoek tot overname van de inning indienen. Wij gaan dan snel voor u aan de slag.