Berekening kinderalimentatieBerekening kinderalimentatie

Berekening kinderalimentatie

Het LBIO is een overheidsinstelling en verricht wettelijke taken op het gebied van de inning van kinderalimentatie. Tevens kan het LBIO voor u een uitgebreide alimentatieberekening maken. Het LBIO houdt zich bij de berekening aan de Alimentatienormen. Rechters, advocaten en mediators gebruiken deze manier van berekenen met de Alimentatienormen ook.

Het LBIO kan een berekening voor u maken als u uit elkaar gaat. Heeft u al een rechterlijke uitspraak met daarin de alimentatie? Maar verandert de situatie? Dan kunt u in onderling overleg ook een berekening laten maken. Een verandering in de situatie is bijvoorbeeld een nieuwe baan zijn of een andere omgangsregeling.

Hoe maakt het LBIO de berekening?

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er sprake is van kinder- als partneralimentatie, dan heeft kinderalimentatie altijd voorrang. Dit houdt in dat er eerst kinderalimentatie wordt berekend en als er daarna nog ruimte is, de partneralimentatie kan worden berekend. Er bestaat alleen recht op partneralimentatie, indien u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij kinderalimentatie is de relatie tussen de ouders niet van belang, zelf als ouders geen relatie hadden, bestaat het recht op kinderalimentatie. De berekening wordt gemaakt op basis van de gegevens die u en uw (ex-)partner overleggen.

Kunt u rechten ontlenen aan de berekening?

De berekening door het LBIO is niet afdwingbaar. Wel kunt u er samen voor kiezen om de berekening te laten vastleggen in een rechterlijke uitspraak. Indien er in de toekomst betalingsproblemen ontstaan, kunt u zich met deze rechterlijke uitspraak tot het LBIO wenden.

Is er al sprake van een rechterlijke uitspraak, maar komt u na de berekening tot de conclusie dat het nieuwe bedrag lager is, dan is een nieuwe rechterlijke uitspraak niet nodig. U kunt dit dan in een onderlinge overeenkomst vastleggen.

Klik hier om een alimentatieberekening aan te vragen.

 

Wilt u meer weten over het onderwerp kinderalimentatie? Kijk dan ook op de site van de rijksoverheid.