Kinderalimentatie berekenenKinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen

Het berekenen van kinderalimentatie is niet gemakkelijk. Bij het berekenen wordt ervan uitgegaan dat het kind na het verbreken van de relatie of de echtscheiding voldoende welvaart houdt bij beide ouders. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de ouders en de behoefte van het kind. Deze behoefte hangt af van het inkomen van jullie voor de scheiding of het verbreken van de relatie, het aantal kinderen en de leeftijd van het kind of de kinderen.

Bij kinderalimentatie is de relatie tussen de ouders niet van belang. Ook als ouders nooit een relatie hadden, bestaat het recht op kinderalimentatie. De verwekker of de juridische ouder is onderhoudsplichtig voor het kind.

Kinderalimentatie laten berekenen door het LBIO

Het LBIO is een overheidsinstelling met veel kennis en ervaring op het gebied van kinder- en partneralimentatie. U kunt de kinderalimentatie laten berekenen door het LBIO als u uit elkaar gaat. Ook kunt u een nieuwe berekening laten maken omdat de omstandigheden zijn gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe baan of een andere omgangsregeling. Het LBIO zal een onafhankelijke berekening voor u maken. Wel is het LBIO afhankelijk van de gegevens die u en uw ex toesturen naar het LBIO.

 

Kan ik het bedrag dat door het LBIO is berekend laten innen als mijn (ex-)partner niet betaalt?

Het LBIO kan voor de inning van alimentatie alleen worden ingeschakeld als het bedrag is vastgelegd in een rechterlijke beslissing. Ook als het convenant deel uitmaakt van de rechterlijke uitspraak kan het LBIO uw verzoek in behandeling nemen. Beschikt u alleen over een advies van het LBIO, dan kunt u het LBIO niet inschakelen voor de inning.

Als u het eens bent met de uitkomst van de berekening dan kunt u dit vastleggen in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan kunt u vervolgens door de rechter laten bekrachtigen. Als de kinderalimentatie in een rechterlijke uitspraak is vastgelegd heeft dit een groot voordeel. Ontstaan er ooit betalingsproblemen? Dan kunt u dan het LBIO kosteloos inschakelen om de kinderalimentatie voor u te incasseren.

Klik hier om een alimentatieberekening aan te vragen.

Wilt u meer weten over het onderwerp kinderalimentatie? Kijk dan ook op de site van de rijksoverheid.