Kinderalimentatie betalen bij geen gezagKinderalimentatie betalen bij geen gezag

Kinderalimentatie betalen bij geen gezag

Uitgangspunt is dat na de scheiding (of beëindigen geregistreerd partnerschap) beiden het ouderlijk gezag houden over de kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. Beiden blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Indien de ouders niet getrouwd waren of geen geregistreerd partnerschap hadden, heeft de moeder automatisch het gezag. De andere ouder kan het gezag samen met de moeder regelen. Hiervoor moet de andere ouder het kind eerst erkennen. Als de moeder niet meewerkt, kan het gezag verkregen worden via de rechter.

Gezag door één ouder

De rechter kan worden verzocht het gezag aan één van beide ouders toe te wijzen als een ouder geen gezamenlijk gezag meer wilt. De rechter bepaalt dan wie het gezag krijgt. Bij meer kinderen wordt dit door de rechter voor ieder kind bepaald. Een kind van 12 of ouder kan de rechter ook vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. Maar ook als een ouder geen gezag meer heeft, blijft het recht op omgang bestaan. Ook moet deze ouder informatie worden verstrekt. Daarnaast blijft ook de onderhoudsplicht gelden voor iedere ouder tot een kind 21 jaar wordt.

Mening van kinderen over gezag

Als het gezag wordt vastgesteld, moet de rechter de mening vragen aan kinderen van 12 jaar en ouder. Als kinderen jonger zijn is dat niet verplicht. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen bericht van de rechtbank als een scheiding is aangevraagd door hun ouders. Zij worden dan gevraagd om naar de rechtbank te komen op een bepaalde dag en tijdstip. Kinderen mogen wel zelf beslissen of zij gaan en dan kunnen zij de rechter zelf vertellen wat zij vinden van zaken rond de scheiding. Dit noemen we kinderverhoor of hoorrecht. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar dan krijgen zij alleen een verzoek van de rechter om te komen vertellen wat zij vinden van de scheiding als zij hierom hebben gevraagd aan de rechter.

Moet mijn ex kinderalimentatie betalen bij geen gezag?

Ook als een ouder geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend, is er sprake van een verplichting tot het betalen van alimentatie. Uw ex moet dus gewoon alimentatie betalen.

Wat kan ik doen als mijn ex kinderalimentatie niet betaalt bij geen gezag?

Het LBIO is een overheidsinstantie en heeft al jarenlang ervaring op het gebied van incasso alimentatie. Bij een achterstand kunt u het LBIO inschakelen.

De dienstverlening door het LBIO is kosteloos voor de alimentatiegerechtigde. Het LBIO tracht altijd eerst om uw ex zover te krijgen dat hij of zij de alimentatie rechtstreeks gaat betalen. Pas als dit niet lukt volgt de incassofase en worden er opslagkosten aan de alimentatieplichtige in rekening gebracht.

Het LBIO heeft de mogelijkheid zelf beslag te leggen op een inkomen (bijvoorbeeld een uitkering of loon). Ook kan het LBIO een deurwaarder inschakelen. Ook dan betaalt u als alimentatiegerechtigde niets.

En u kunt hier een verzoek indienen voor incasso van de achterstallige alimentatie.