KinderalimentatieKinderalimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het is een maandelijkse financiële bijdrage die de alimentatieplichtige moet betalen aan de alimentatiegerechtigde. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Tot wanneer moet kinderalimentatie betaald worden?

Uw ex moet betalen tot tot het kind 21 jaar is. Tot het 18e jaar moet hij of zij het geld aan uw betalen. Tussen 18 jaar en 21 jaar is het jongmeerderjarige “kind” de gerechtigde. Hij of zij kan er wel voor kiezen dat de alimentatie aan u betaald moet worden.

Jaarlijkse indexering van alimentatie

Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd met een bepaald percentage. De Minister voor Rechtsbescherming stelt dit percentage vast. U kunt het geïndexeerde bedrag hier berekenen.

Kinderalimentatie berekenen

Het LBIO is onderdeel van de overheid. Wij kunnen voor u en uw ex-partner een uitgebreide kinderalimentatie berekening maken voor een bedrag van € 50,-. Is er al kinderalimentatie vastgesteld? Ook dan kunt u e samen met uw ex-partner een nieuwe berekening laten maken door het LBIO. Dit kan bijvoorbeeld als er verandert in de financiële situatie of de omgangsregeling.  Voor meer informatie klikt u hier.

Achterstand kinderalimentatie gratis innen door LBIO

Normaal gesproken regelen u en uw ex de betalingen onderling. Is er een achterstand in de betalingen? Dan kunt u het LBIO kosteloos inschakelen! Hiervoor moet de kinderalimentatie wel in een rechterlijke uitspraak  zijn vastgelegd. Het LBIO probeert eerst om uw ex zover te krijgen dat hij of zij de kinderalimentatie betaalt. Dit lukt in driekwart van de gevallen. Betaalt uw ex niet of onvoldoende? Dan neemt het LBIO de inning over, de kosten hiervan zijn voor uw ex, voor u blijft de dienstverlening door het LBIO kosteloos.

Voor het indienen van een inningverzoek klikt u hier.

Heeft u vragen of heeft u informatie nodig? Bel 010 – 2894892. 

Als u een zaak heeft lopen bij het LBIO en u hierover vragen heeft kijk dan bij contact.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie? Kijk dan ook op de site van de rijksoverheid.