Ouderschapsplan voorbeeld word - LBIO

Ouderschapsplan voorbeeld wordOuderschapsplan voorbeeld

Als ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen, zijn zij wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan regelt afspraken over de verzorging en de opvoeding hun kinderen. Dat geldt voor (nog) gehuwden en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Wat moet in ieder geval worden opgenomen in het ouderschapsplan?
In het ouderschapsplan staan:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast kunnen ouders ook andere afspraken opnemen. Ouders kunnen dus samen een ouderschapsplan opstellen dat door beiden moet worden ondertekend.

Voorbeeld ouderschapsplan in word

Het LBIO heeft voorbeelden van ouderschapsplannen die u hier kunt downloaden.

  • Een voorbeeld van een ouderschapsplan dat voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunt u hier downloaden.
  • Een uitgebreidere versie van een ouderschapsplan staat hier.

Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken als u er niet samen uitkomt. In dat geval kunt u wel een verzoek bij de rechtbank indienen om te scheiden. Daarin moet expliciet worden aangegeven waarom het maken van een ouderschapsplan niet gelukt is.

LET OP: In veel ouderschapsplannen wordt een artikel opgenomen waarin staat  dat ouders zich bij een meningsverschil over de uitvoering van het ouderschapsplan eerst zullen wenden tot een mediator of advocaat. Vaak wordt daarna aangegeven dat ouders zich tot de rechter moeten wenden als dit niets oplevert. Dit betekent dat een dergelijke clausule het LBIO kan belemmeren om de inning over te nemen. Het LBIO adviseert u dus om bij het opstellen van het ouderschapsplan ervoor te zorgen dat een aanvullend artikel regelt dat het betalen van de alimentatie te allen tijde kan worden afgedwongen. Zo voorkomt u dat het LBIO de alimentatie voorlopig niet kan innen.