Wanneer kan ik het LBIO inschakelenWanneer kan ik het LBIO inschakelen

Het alimentatiebureau

Het LBIO is een overheidsinstelling. Wij verrichtenen wettelijke taken op het gebied van de inning van alimentatie. De bedoeling van de wetgever is dat partijen onderling de betalingen van alimentatie regelen. Daarom probeert het LBIO (na een ontvangen inningsverzoek) eerst door een korte bemiddeling inning te voorkomen. Hierdoor worden ook (hoge) kosten voorkomen. Wij slagen hier in 75% van de gevallen in.

Werkwijze

Het LBIO int uw alimentatie als de betalingsplichtige in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • indien er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
  • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (het LBIO kan wel een achterstand innen die ouder is dan 6 maanden als het een rechterlijke uitspraak betreft die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
  • als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Wat betaalt u voor onze dienstverlening?

Onze dienstverlening kost u niets. De betalingsplichtige betaalt wel een vergoeding aan het LBIO als wij tot incasso moeten overgaan. We noemen die vergoeding opslagkosten.

 

Wanneer en hoe kan ik het LBIO inschakelen?

Wij kunnen niet iedereen helpen. U moet voldoen aan onze voorwaarden. U kunt dan eenvoudig online uw aanvraag doen:

Direct online aanvragen

Wij raden u aan:

Het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Uw aanvraag samen met de volledige originele beschikking (grosse) in te sturen.

De originele beschikking (grosse) herkent u aan de originele stempel bovenaan. Daar staat ‘in naam der Koningin’ of ‘in naam des Konings’. Zorgt u er wel voor dat u het origineel stuurt? Met een kopie mag het LBIO niet tot inning overgaan. Hebt u de originele beschikking niet zelf? Dan kunt u deze opvragen bij uw advocaat. U kunt ook een nieuw exemplaar aanvragen bij de rechtbank die de alimentatie vaststelde.