Wat is alimentatieWat is alimentatie

Wat is alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage voor het onderhoud van het kind of de ex-partner. Er zijn twee soorten alimentatie, te weten kinderalimentatie en partneralimentatie.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging en opvoeding van het kind of kinderen.  Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Ook na het verbreken van een relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven beide ouders verantwoordelijk voor deze kosten. Ook als er geen relatie was, geldt deze verantwoording.

Kinderalimentatie moet betaald worden tot het kind 21 jaar wordt. Ouders dienen een regeling te treffen over de alimentatie als ze uit elkaar gaan. Het handigst is om dit door de rechter te laten vastleggen.

Wat is partneralimentatie?

Er kan alleen sprake zijn van een partneralimentatieplicht als er sprake was van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Partneralimentatie is bedoeld voor de partner die niet in staat is om voldoende in zijn of haar behoefte te voorzien. Ook partneralimentatie wordt vaak in een rechterlijke uitspraak vastgelegd.

 

Wat als uw ex niet betaalt? 

In principe verlopen de betalingen van kinder- en partneralimentatie onderling.

Helaas komt het ook voor dat de alimentatie, om welke reden dan ook, niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald. De alimentatiegerechtigde kan dan kosteloos het LBIO inschakelen. Om het LBIO in te schakelen dient de alimentatie wel in een rechterlijke uitspraak te zijn vastgelegd. Het LBIO probeert na ontvangst van een verzoek altijd eerst om de rechtstreekse betalingen op gang te brengen. Lukt dit, dan brengt het LBIO geen opslagkosten in rekening. Pas als het LBIO de inning overneemt, komen er opslagkosten bij voor de alimentatieplichtige. Voor de alimentatiegerechtigde blijft de dienstverlening van het LBIO gratis.

Voor het aanvragen van de inning klikt u hier.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de site van de rijksoverheid.