Alimentatie 18 jaarAlimentatie 18 jaar

Alimentatie 18 jaar

Ook als een kind 18 jaar is geworden moet uw ex alimentatie blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was. Er verandert dus weinig.

Wel is het kind vanaf de leeftijd van 18 jaar de ontvangstgerechtigde van de gelden. Uw ex betaalt de alimentatie dus rechtstreeks aan het kind. Wel kan uw kind aan uw ex vragen om aan u te blijven betalen. U kunt hier dus onderling afspraken over maken.

Wat als uw ex de alimentatie niet aan het kind betaalt vanaf dat het 18 jaar is?

Uw (jongmeerderjarige) kind kan er dan voor kiezen om kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen.

Het LBIO is een landelijke overheidsinstelling en heeft jarenlange ervaring met het opeisen van de achterstallige alimentatie. Het LBIO int zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Wel moet de alimentatie zijn vastgesteld door de rechter. Zonder een rechterlijke uitspraak kan het LBIO de alimentatie niet innen voor uw kind.

Met een rechterlijke uitspraak zal het LBIO er alles aan doen om de volledige alimentatie te incasseren. Eerst zal het LBIO uw ex aanschrijven en hem of haar vragen de alimentatie alsnog te betalen. De meeste mensen betalen na een brief van het LBIO. Betaalt uw ex niet, dan nemen we de inning over. Aan uw ex worden dan kosten in rekening gebracht. Uw kind betaalt niet voor de werkzaamheden van het LBIO.

Het LBIO kan zelf beslag leggen op een inkomstenbron zoals een salaris of een uitkering. Ook kan het LBIO een deurwaarder voor uw kind inschakelen. Ook dan betaalt uw kind niets.

Om de achterstallige alimentatie op te eisen kunt u samen met uw kind (of uw kind alleen) hier een verzoek indienen voor kosteloze inning door het LBIO.