Kan ik het bedrag dat door het LBIO is vastgesteld laten innen als mijn (ex-)partner niet betaalt?

Het LBIO kan voor de inning van alimentatie alleen worden ingeschakeld als het bedrag is vastgelegd in een rechterlijke beslissing. Ook als het convenant deel uitmaakt van de rechterlijke uitspraak kan het LBIO uw verzoek in behandeling nemen. Beschikt u alleen over een advies van het LBIO, dan kunt u het LBIO niet inschakelen voor de inning.