Indexering kinderalimentatieIndexering kinderalimentatie

Indexering kinderalimentatie

Jaarlijks wordt de kinderalimentatie verhoogd met de indexering. Wat is nu precies de indexering van kinderalimentatie?

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Het komt helaas vaak voor dat uw ex de indexering niet betaalt. Het LBIO heeft een aantal voorbeeldbrieven op de website staan waarmee u uw ex-partner kunt aanschrijven over de verhoging van de kinderalimentatie.

 

Wat kunt u doen als uw ex de indexering  van de kinderalimentatie niet betaalt? 

U kunt er ook voor kiezen om kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. U hoeft uw ex-partner niet eerst zelf aan te schrijven met de voorbeeldbrieven als u dit niet wilt.

Het LBIO is een landelijke overheidsinstelling en heeft veel ervaring met het opeisen van de achterstallige alimentatie. Het LBIO int zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Wel moet de alimentatie zijn vastgesteld door de rechter. Zonder een rechterlijke uitspraak kan het LBIO de alimentatie niet voor u opeisen.

Met een rechterlijke uitspraak zal het LBIO er alles aan doen om de volledige alimentatie voor u te incasseren. Eerst zal het LBIO uw ex aanschrijven en hem of haar vragen de alimentatie alsnog te betalen. De meeste mensen betalen na een brief van het LBIO. Betaalt uw ex niet, dan nemen we de inning over. Aan uw ex worden dan kosten in rekening gebracht. U betaalt niet voor de werkzaamheden van het LBIO.

Het LBIO kan zelf beslag leggen op een salaris of een uitkering. Ook kan het LBIO een deurwaarder voor u inschakelen. Ook dan betaalt u niets.

Om de achterstallige alimentatie op te eisen kunt u  hier een verzoek indienen voor kosteloze inning.