Wanneer kunnen wij u helpen?

Het LBIO int uw alimentatie als de betalingsplichtige in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
  • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (het LBIO kan wel een achterstand innen die ouder is dan 6 maanden als het een rechterlijke uitspraak betreft die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
  • als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Wat betaalt u voor onze dienstverlening?

Onze dienstverlening kost u niets. De betalingsplichtige betaalt wel een vergoeding aan het LBIO als wij tot incasso moeten overgaan. We noemen die vergoeding opslagkosten.

Hoe schakelt u ons in?

Het LBIO kan niet iedereen helpen. U moet voldoen aan onze voorwaarden. U kunt dan eenvoudig online uw aanvraag doen:

Direct online aanvragen

Wij raden u aan:

  • Het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
  • Uw aanvraag samen met de volledige originele beschikking (grosse) in te sturen.

De originele beschikking (grosse) herkent u aan de originele stempel bovenaan. Daar staat ‘in naam der Koningin’ of ‘in naam des Konings’. Zorgt u er wel voor dat u het origineel stuurt? Met een kopie mag het LBIO niet tot inning overgaan. Hebt u de originele beschikking niet zelf? Dan kunt u deze opvragen bij uw advocaat. U kunt ook een nieuw exemplaar aanvragen bij de rechtbank die de alimentatie vaststelde.